-30%
11.250.000  7.900.000 
-30%
11.250.000  7.875.000 
-29%
12.000.000  8.499.000 
-30%
11.250.000  7.875.000 
-21%
9.500.000  7.499.000 

CAMERA UNIVIEW IP

IPC6852SR-X44U

-40%

CAMERA UNIVIEW IP

IPC2122LR3-PF40-E

1.675.000  1.005.000 
-40%

CAMERA UNIVIEW IP

IPC2122LR3-F40-E

1.411.000  846.600 
1.500.000 
900.000 
1.500.000 

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR308-64R-B

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR308-32R-B

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR302-16E-P16-B

-24%

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR302-32E-B

16.190.000  12.250.000 

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR304-32S

14.710.000 

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR304-16S

13.015.000 

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR302-32S

10.185.000 
-6%

ĐẦU GHI HÌNH UNIVIEW

NVR302-16S

7.470.000  7.000.000 
1.550.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-5500

1.350.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-2000

799.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-950

1.050.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-980

1.650.000 

CAP MẠNG INTERNET

CAB-LC3100A-IN

3.500.000 

CAP MẠNG INTERNET

CAB-LC3100B-E-IN

3.200.000 

CAP MẠNG INTERNET

CAB-LC2100A-IN

2.850.000 

CAP MẠNG INTERNET

CAB-LC2100B-E-IN

2.650.000 

SWITCH UNIVIEW

NSW2010-24T2GC-POE-IN

17.980.000 

SWITCH UNIVIEW

NSW2010-16T2GC-POE-IN

13.975.000 

SWITCH UNIVIEW

NSW2010-10T-POE-IN

3.855.000 

SWITCH UNIVIEW

NSW2010-5T-POE-IN

1.970.000 
970.000 
1.565.000 
21.200.000 
-9%

PHỤ KIỆN CAMERA

THẺ NHỚ 16GB

220.000  200.000 
-24%
1.250.000  950.000 
-5%
2.000.000  1.900.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-12%
740.000  650.000