Hiển thị một kết quả duy nhất

1.500.000 
900.000 
1.360.000 
1.720.000 
1.790.000 
1.340.000 
1.340.000 
1.790.000 
2.730.000 
4.090.000 
540.000