Camera Quan Sát trước đến nay chỉ là ghi hình và tiếng.

Nhưng với công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo ( AI ) sẻ thay đổi toàn bộ, được ứng dụng như:

+ Ghi hình ảnh và biển số xe mỗi Người và hiện vật khi vào tầm nhìn camera. Sau đó camera học đối tượng mỗi lần như trên…đến khi mất cắp, hoặc truy tìm biển số xe…nhận dạng qua ảnh người…==> Camera đối chiếu và cho ra kết quả chính xác 90% theo hình ảnh cung cấp.

+ Ghi hình và cung cấp thân nhiệt những Người trong tầm quan sát của Camera.

+ Ghi hình và lọc các đối tượng thông qua những cử chỉ thường xuyên của Mỗi Người…

+ Camera ghi hình số lượng ra vào của Xe / Người..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.