Hiển thị một kết quả duy nhất

7.550.000 
19.900.000 
3.450.000 
2.550.000 
6.150.000 
41.000.000 
53.000.000 
65.000.000 
85.000.000 
115.000.000