-30%
11.250.000  7.900.000 
-30%
11.250.000  7.875.000 
-29%
12.000.000  8.499.000 
-30%
11.250.000  7.875.000 
-21%
9.500.000  7.499.000 
-40%

CAMERA UNIVIEW IP

IPC2122LR3-PF40-E

1.675.000  1.005.000 
-40%

CAMERA UNIVIEW IP

IPC2122LR3-F40-E

1.411.000  846.600 
1.500.000 
900.000 
1.500.000 
33.180.000 
49.320.000 
3.926.000 
27.185.000 
24.050.000 
14.115.000 
12.545.000 
1.550.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-5500

1.350.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-2000

799.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-950

1.050.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-980

1.650.000 
3.700.000 
-50%
4.400.000  2.200.000 
-50%
2.120.000  1.060.000 
-50%
10.400.000  5.200.000 
-9%

PHỤ KIỆN CAMERA

THẺ NHỚ 16GB

220.000  200.000 
-24%
1.250.000  950.000 
-5%
2.000.000  1.900.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-12%
740.000  650.000 
-14%

PHỤ KIỆN CAMERA

NGUỒN 12V – 10A

210.000  180.000 

PHỤ KIỆN CAMERA

KEO ĐIỆN

8.000 
11.000