-22%
8.900.000  6.900.000 
-4%
12.700.000  12.200.000 
-4%
11.700.000  11.200.000 
-4%
11.700.000  11.200.000 
-5%
10.700.000  10.200.000 
-5%
9.700.000  9.200.000 
-3%
6.900.000  6.700.000 
-7%
7.200.000  6.700.000 
-50%
3.260.000  1.630.000 
-38%
2.500.000  1.550.000 
-27%

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-5500

1.850.000  1.350.000 
-47%

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-2000

1.500.000  799.000 
-30%

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-950

1.500.000  1.050.000 
-39%

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-980

1.300.000  790.000 
-13%

PHỤ KIỆN CAMERA

THẺ NHỚ 16GB

195.000  170.000 
-24%
1.250.000  950.000 
-5%
2.000.000  1.900.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-12%
740.000  650.000 
-14%

PHỤ KIỆN CAMERA

NGUỒN 12V – 10A

210.000  180.000 

PHỤ KIỆN CAMERA

KEO ĐIỆN

8.000 
11.000