-4%
12.700.000  12.200.000 
-4%
11.700.000  11.200.000 
-4%
11.700.000  11.200.000 
-5%
10.700.000  10.200.000 
-5%
9.700.000  9.200.000 
-3%
6.900.000  6.700.000 
-7%
7.200.000  6.700.000 
-8%
6.200.000  5.700.000 
-50%
1.320.000  660.000 
-50%
2.800.000  1.400.000 
-50%
2.800.000  1.400.000 
-50%
3.300.000  1.650.000 
-50%
6.960.000  3.480.000 
-50%
6.960.000  3.480.000 
-50%
4.520.000  2.260.000 
-50%
2.620.000  1.310.000 
-40%
4.100.000  2.460.000 
-40%
13.360.000  8.016.000 
-40%
16.010.000  9.606.000 
-40%
10.300.000  6.180.000 
-40%
8.370.000  5.022.000 
-40%
8.770.000  5.262.000 
-40%
5.470.000  3.282.000 
-40%
4.910.000  2.946.000 
1.550.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-5500

1.350.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-2000

799.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-950

1.050.000 

BỘ ĐÀM VÔ TUYẾN

BỘ ĐÀM LISHENG LS-980

1.650.000 
-9%

PHỤ KIỆN CAMERA

THẺ NHỚ 16GB

220.000  200.000 
-24%
1.250.000  950.000 
-5%
2.000.000  1.900.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-12%
740.000  650.000 
-14%

PHỤ KIỆN CAMERA

NGUỒN 12V – 10A

210.000  180.000 

PHỤ KIỆN CAMERA

KEO ĐIỆN

8.000 
11.000