FIRMWARE NÂNG CẤP CHO UNIVIEW VÀ UNIARCH

FW CỦA UNIVIEW

EZDDNS TỪ XA CHO 04LB
https://drive.google.com/file/d/1sSCvjGdyCXzT4PfnXqToo-mu-l3i8DsV/view?usp=sharing
EZDDNS TỪ XA CHO 08LB
https://drive.google.com/file/d/1hK9EAUjX4ords9DOHcFze6s64NWnxDme/view?usp=sharing

NÂNG CẤP 4LB LÊN 6 KÊNH, 8LB LÊN 10 KÊNH
https://drive.google.com/file/d/1_C_Kg6E0vugMyj39Cj6QY00lbLhVIrnz/view?usp=sharing

NÂNG CẤP 8S2 LÊN 10 KÊNH
https://drive.google.com/file/d/1YQo35koKiOBfNfjvi-o2KPlCl7yfsAMH/view?usp=sharing

FIX EZDDNS TỪ XA CHẬP CHỜN 08LB 04LB
https://drive.google.com/file/d/1N89kxTkhd3IEaTzZJeb4hxRztM2oG3FQ/view?usp=sharing

 

 

 

FW CỦA UNIARCH

NÂNG CẤP 104G 108G CÓ TIẾNG VIỆT
https://drive.google.com/file/d/1Tj140nVFjt5sXfqF97DfuNxTNlivudnB/view?usp=sharing

NÂNG CẤP 116E CÓ TIẾNG VIỆT
https://drive.google.com/file/d/1T2mWQJo_slZLAnlDXWhHo6F-9uQZQneV/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.