Hiển thị một kết quả duy nhất

-14%
4.300.000  3.700.000 
-7%
2.900.000  2.700.000 
-19%
5.835.000  4.700.000 
-11%
5.600.000  5.000.000 
-5%
9.700.000  9.200.000 
-3%
6.700.000  6.500.000 
-3%
8.000.000  7.800.000 
-4%
11.700.000  11.200.000 
-3%
8.700.000  8.400.000 
-4%
12.700.000  12.200.000 
-20%
15.000.000  12.000.000