GSK-A8GSM

6.300.000 

GSK-A8GSM

GSM + GPRS (Option Modul LAN)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 40 VÙNG: 32 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY – DÙNG SIM GSM+GPRS (LAN modul option)

Mã: gsk a8 gsm Danh mục: