Author Archives: Khanh Huynh

Cài Đặt và Sử Dụng Phần Mềm EZStation Cho Camera UNIVIEW Trên PC

  Cách sử dụng đầu ghi UNIVIEW trên máy tính   Tải về phiên bản phần mềm phù hợp và sử dụng : Cho Window 64 bit Cho Window 32 bit Cho MAC User-PW đăng nhập phần mềm : admin – 123456 => Chọn Auto Login/Remember PW ( Tự động đăng nhập ) Chọn để hiện thị thêm các […]

Cài Phần Mềm Xem Camera UNIVIEW Trên Điện Thoại Bằng EZCLOUD , EZDDNS

   Hướng Dẫn Sử Dụng Camera UNIVIEW trên điện thoại   Phần mềm sử dụng : EZLive : Chỉ sử dụng EZCloud (Đám mây) EZView : EZCloud/IP/Domain/EZDDNS EZLive : Sử dụng dịch vụ đám mây P2P của camera Uniview Log in/Sign up => Đã có thì đăng nhập , chưa có thì hãy đăng kí ngay […]

Hướng Dẫn Sử Dụng EZDDNS , EZCLOUD cho Đầu Ghi Và Camera IP UNIVIEW

Sử Dụng Đầu ghi Unview Với Tên Miền EZDDNS và P2P EZCLOUD Tùy nhu cầu sử dụng để lựa chọn sử dụng :  Tên Miền Động EZDDNS : Tốc độ truy cập cao , độ nét cao , Dễ dàng cấu hình thiết bị từ xa , Sử dụng đầy đủ Các chức năng nhưng yêu […]