CAMERA THÂN TRỤ THAY ĐỔI TIÊU CỰ 4MP IPC2324EBR-DPZ28

4Mp, 2.8-12mm, Motorized, H.265

 

Chức năng điểu khiển ống kính qua phần mềm.