GSK-A7R

MODUL MỞ RỘNG 8/16 RELAY NO/NC KÍCH HOẠT
– Kết hợp trung tâm: A7GSM
– Mở rộng thêm 8/16 Relay
– Chịu tải tối đa AC250V-3A

Mã: GSK-A7R Danh mục: Từ khóa: