TÀI LIỆU VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA TRÊN PC: EZStation

Hoàn thành tài liệu bạn sẽ nắm được:

1.EZStation là gì

2.Kiểu mạng thông thường với EZStation

3.Nắm được cách dùng cơ bản và nâng cao của EZStation

4.Nắm được cách bảo trì phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.