Cài Phần Mềm Xem Camera UNIVIEW Trên Điện Thoại Bằng EZCLOUD , EZDDNS

 

 Hướng Dẫn Sử Dụng Camera UNIVIEW trên điện thoại

 

Phần mềm sử dụng :

EZLive : Chỉ sử dụng EZCloud (Đám mây)

EZView : EZCloud/IP/Domain/EZDDNS

EZLive : Sử dụng dịch vụ đám mây P2P của camera Uniview

Log in/Sign up => Đã có thì đăng nhập , chưa có thì hãy đăng kí ngay một tài khoản bằng Email

 • Chọn   => Quét Mã QR Code hoặc nhập thủ công Register Code của thiết bị để gán vào tài khoản
 • Một thiết bị chỉ cho phép gán trên một tài khoản mà thôi
 • Muốn sử dụng thì đăng nhập trung một tài khoản hoặc chia sẻ thiết bị
 • Sau khi đã gán thì có thể sử dụng ngay

Chọn : Để xem trực tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn : Để xem lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn  : Để Cấu hình thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho Phép ( Bật/tắt nhận cảnh bảo phát hiện chuyển động )

Chia sẻ thiết bị

Đặt : Nâng cấp Firmware cho camera qua Cloud

Xóa thiết bị : Xóa liên kết Thiết bị với Tài khoản

 

 

EZView : Để sử dụng EZCloud / IP / Tên miền / EZDDNS

Dịch vụ đám mây EZcloud

” Đăng nhập ” => Đã có thì đăng nhập , chưa có thì hãy đăng kí ngay một tài khoản nếu sử dụng dịch vụ đám mây EZCloud

       Xem trực tiếp

       Xem lại file ghi hình

       Quản lí cài đặt và cấu hình thiết bị

       Hình ảnh và Video : File hình ảnh và video được lưu trong điện thoại

       Yêu thích Tạo nhóm nhiều camera của nhiều thiết bị để mở cùng lúc

Vào mục ” Thiết bị ” => ” Thêm ” => Quét Mã QR Code hoặc nhập thủ công Register Code => Lưu lại để gán thiết bị vào tài khoản

 • ” Quét ” : Gán và sử dụng dịch vụ đám mây
 • ” Hướng dẫn thêm ” : Gán bằng IP/Tên miền/EZDDNS
 • ” Tìm kiếm tự động ” : Tự đông tìm kiếm các thiết bị của UNIVIEW trong 1 lớp mạng LAN

IP/Domain : Dùng để gán thiết bị bằng IP và tên miền động

Vào mục “Thiết bị ” => ” Thêm ” => Chọn ” Hướng dẫn thêm ” => Chọn IP/Tên Miền

 • Tên thiết bị : Đặt tên
 • Địa chỉ : Nhập vào IP/Domain
 • Cổng : HTTP port ( mặc định 80 )
 • Tên đăng nhập/Mật khẩu : Tài khoản truy cập thiết bị
 • Giao thức truyền thông trực tiếp : mặc định
 • Xem trực tiếp : Auto/SD/HD/Trơn tru
 • Phát lại : Trơn tru / Hình ảnh đẹp

​=>Nhập đủ thông tin sau đó lưu lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZDDNS : Để gán tên miền EZDDNS

Vào mục “Thiết bị ” => ” Thêm ” => Chọn ” Hướng dẫn thêm ” => EZDDNS

 • Tên thiết bị : Đặt tên
 • Địa chỉ máy chủ : en.ezcloud.uniview.com
 • Tên miền : Tên miền sử dụng
 • Tên đăng nhập/Mật khẩu : Tài khoản truy cập thiết bị
 • Giao thức truyền thông trực tiếp :
 • Xem trực tiếp : Auto/SD/HD/Trơn tru
 • Phát lại : Trơn tru / Hình ảnh đẹp

​=>Nhập đủ thông tin sau đó lưu lại

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.