GSK-A7KP

BÀN PHÍM CÓ DÂY
– Kết hợp với trung tâm: A7PSTN – A7GSM – A8GSM
– Bật/Tắt, cảnh báo hệ thống, lập trình hệ thống
– Kết hợp Bật/Tắt hệ thống bằng thẻ RFID
– Hiển thị thông tin hệ thống

Danh mục: Từ khóa: