EZTools, EZStation – phần mềm cho camera, đầu ghi UNV

1.EZTools – phần mềm cho camera, đầu ghi UNV

EZTools là một bộ công cụ để tìm kiếm và nâng cấp thiết bị, cấu hình từ xa, thời gian ghi và tính năng lực

 ● Quản lý thiết bị:
1. Tìm kiếm và nâng cấp thiết bị;
2. Cấu hình từ xa các thông số thiết bị;
 
 ● Tính toán năng lực:
1. Tính thời gian ghi cho phép dựa trên không gian đĩa đã cho;
2. Tính toán không gian đĩa yêu cầu dựa trên thời gian ghi đã cho.
.

Link tải về: File cài đặt  

 

 

 

2. EZStation Software – Phần mềm quản lý camera UNV trên PC

 

●  Phần mềm EZStation cho phép quản lý thống nhất cho các camera IP, NVR, NVR lai, bàn phím mạng, thiết bị giải mã … một cách hiệu quả trên máy tính PC

● Lên đến 512 kênh địa phương và 512 kênh đám mây; lên đến 64 thiết bị cục bộ và 64 thiết bị đám mây; thêm, chỉnh sửa và chia sẻ các thiết bị đám mây.

● Quản lý thiết bị hiệu quả: Phát hiện thiết bị tự động (hoặc tìm kiếm theo phân khúc mạng); thêm thiết bị theo địa chỉ IP / tên miền; 

● thêm thiết bị bằng EZDDNS; thêm thiết bị và điều chỉnh thời gian theo đợt.

● Chức năng đa dạng

 

 

File cài đặt cho Window 32 bit            Link 2

File cài đặt cho máy tính MAC            Linhk 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.