Tag Archives: eztool

EZTools, EZStation – phần mềm cho camera, đầu ghi UNV

1.EZTools – phần mềm cho camera, đầu ghi UNV EZTools là một bộ công cụ để tìm kiếm và nâng cấp thiết bị, cấu hình từ xa, thời gian ghi và tính năng lực  ● Quản lý thiết bị: 1. Tìm kiếm và nâng cấp thiết bị; 2. Cấu hình từ xa các thông số […]